Opći porezni zakon s komentarom i sudskom praksom

Priredili: Ana Herak, Marica Houška, Marijan Kelava Vjeka Lacković, Petar Plevnik, Marijana Radusin Lipošinović Danijela Rudić, Marina Šolić, Marijana Zlatar Gulan

Opći porezni zakon s komentarom i sudskom praksom donosi detaljan pregled svakog članka na način da sadrži aktualna mišljenja i sudsku praksu, što čini pripremljeni materijal suvremenim i korisnim.

 

Komentari uz članke Zakona iznijeti u ranijim izdanjima nisu ovim izdanjem stavljeni van snage, već su nadopunjeni i predstavljaju vrijedan izvor tumačenja Zakona.

 

Sudska praksa koja se citira pridonosi ujednačavanju prakse u poreznom postupku, kako Porezne uprave tako i drugih poreznih tijela koja koriste OPZ u svom svakodnevnom radu dok će mišljenja izdana povodom pojedinih odredbi OPZ-a poslužiti najširem krugu poreznih obveznika kao vrijedan putokaz u postupanju i zaštiti prava i obveza.

 

Daljnja razrada odredbi Zakona sadržana je u Pravilniku o provedbi OPZ-a koji je sastavni dio ovog izdanja, kao provedbeni akt koji je u razdoblju od 2020. do 2022. nadopunjavan nekoliko puta, što je nužno objaviti u pročišćenoj verziji.

Godina izdanja: 2022.

Cijena: 39,82 € / 300,00 kn

Broj stranica: 416

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn