Upravno vijeće

Upravno vijeće donosi Statut i druge opće akte Instituta; program rada i razvoja Instituta i nadzire njihovo izvršavanje; financijski plan za tekuću godinu; proračun Instituta na prijedlog ravnatelja i uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za znanost; odlučuje o godišnjem obračunu i raspodjeli dobiti; predlaže osnivaču promjenu naziva, sjedišta i djelatnosti Instituta; donosi u drugom stupnju pojedinačne odluke u svezi radnih odnosa zaposlenika Instituta; daje osnivaču, ravnatelju i znanstvenom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima; odlučuje o pitanjima koja Statutom nisu stavljena u nadležnost drugih tijela Instituta; imenuje i razrješuje ravnatelja Instituta; te obavlja druge poslove određene zakonom i/ili Statutom.

 

Upravno vijeće Instituta za javne financije ima pet članova ‒ predsjednika i dva člana imenuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, jednog člana tajnim glasovanjem izabiru članovi Znanstvenoga vijeća Instituta, a jednog člana imenuju i opozivaju zaposlenici Instituta neposrednim i tajnim glasovanjem. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

 

Članovi Upravnog vijeća Instituta za javne financije su:

 • prof. dr. sc. Domagoj Karačić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku (predsjednik)
 • prof. dr. sc. Ivan Pavić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Doria Petričević, dipl. oec.
 • dr. sc. Josip Franić, Institut za javne financije, predstavnik Znanstvenog vijeća
 • dr. sc. Slavko Bezeredi, Institut za javne financije, predstavnik zaposlenika
 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn