Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) izjavljujemo kako predstavnici naručitelja (ravnatelj, članovi Upravnog vijeća, ovlašteni predstavnici naručitelja postupcima javne nabave i druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u postupcima javne nabave) nisu vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu nekog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Opći akti

Temeljem članka 15. stavaka 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 12. Statuta Instituta za javne financije, Upravno vijeće Instituta na prijedlog ravnateljice na sjednici održanoj 31. svibnja 2017. godine donijelo je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Temeljem članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 14. Statuta Instituta za javne financije, ravnateljica Instituta donijela je 31. prosinca 2013. Opći akt o bagatelnoj nabavi.

Pregled sklopljenih ugovora

Na temelju članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03 i 144/10), a u skladu sa zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine, Institut za javne financije objavljuje informaciju o sklopljenim i izvršenim ugovorima o javnoj nabavi.

Registar ugovora

U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Institut za javne financije objavljuje registar ugovora.

Registar ugovora sklopljenih od 1. siječnja 2018. dostupan je u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH, odabirom odjeljka Registri ugovora.

Plan nabave

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Institut za javne financije godišnje objavljuje Plan nabave.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn