Institut za javne financije nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19, dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016.).

 

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice http://www.ijf.hr.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežne stranice u većoj su mjeri usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti.

 

Implementacijom nove platforme bazirane na C# Asp.NET Microsoft CMS-u ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

 

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje putem tipkovnice;
  • nije osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za desktop;
  • stranica nije prilagođena modernim uređajima (pametnim telefonima, dlanovnicima).

 

Priprema izjave o digitalnoj pristupačnosti:

Ova Izjava pripremljena je dana 16. rujna 2020., a ažurirana 5. rujna 2022.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Instituta za javne financije, a Institut se obvezuje ukloniti uočene nepravilnosti.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt:

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Povjerenika za informiranje o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-maila na: pristupacnost@ijf.hr,  telefonski: 01 4886 444 ili pisanim putem na adresu: Institut za javne financije, Smičiklasova 21, 10000 Zagreb.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem e-maila na: pristupacnost@pristupinfo.hr.